Nopti
+
-
Camere
+
-
Adulti
+
-
Copii 0-6 ani
+
-
Copii 7-11 ani
+
-
Copii 12-15 ani
+
-

1. ORGANIZATOR:

Concursul este organizat de compania COMPLEX SAVOY SA cu sediul Mamaia, Mun. Constanța, Jud. Constanța.

Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2. LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI:

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe pagina de Facebook: Savoy Hotel Mamaia. Pentru a participa la acest concurs, este necesar să aveţi cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com.

3. PERIOADA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI:

Concursul se va desfășura în perioada 05.12.2022 și 07.12.2022 (inclusiv). Câștigătorii vor fi aleși pe data de 08.12.2022 aleatoriu cu ajutorul unui soft comment picker. Se va extrage un singur câștigător pentru fiecare premiu în parte, urmând să se facă ulterior verificarea îndeplinirii tuturor condițiilor acestui concurs. Câștigătorii aleși trebuie să fie persoane diferite.

4. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS:

Pentru ca înscrierea în concurs să fie validă, participanţii trebuie să urmeze toți cei 3 pași obligatorii:

1. Să dea LIKE postării oficiale pentru GIVEAWAY;
2. Să ETICHETEZE un prieten cu un cont valid de Facebook;
3. Să completeze formularul de concurs.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge comentariile vulgare sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc.;

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului;

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagina intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentul regulament;

Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament;

Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

5. DREPTUL DE PARTICIPARE:

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie.

6. PREMII:

Premiul 1: un sejur All Inclusive de 5 nopți la SAVOY pentru tine și familia ta (2 adulți și 2 copii), cu desfășurare în perioada 24.06.2023 – 30.06.2023;
Premiul 2: un sejur All Inclusive de 4 nopți la SAVOY pentru tine și familia ta (2 adulți și 2 copii), cu desfășurare în perioada 24.06.2023 – 30.06.2023;
Premiul 3: un sejur All Inclusive de 3 nopți la SAVOY pentru tine și familia ta (2 adulți și 2 copii), cu desfășurare în perioada 24.06.2023 – 30.06.2023.

7. EXTRAGEREA ȘI REVENDICAREA PREMIULUI:

Extragerea va avea loc în data de 8 decembrie 2022 și va fi anunțată printr-o postare pe Facebook, cu o ora înainte de publicarea rezultatelor.

Revendicarea premiului se poate face până la data 19 decembrie și necesită rezervare prealabilă, rezervare ce va fi confirmată în funcție de disponibilitatea de la data respectivă.

În cazul în care câștigătorul nu își revendică premiul până la data de 19 decembrie 2022, premiul va reveni organizatorului.

8. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE:

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs în scopul anunțării și identificării câștigătorului, precum si in comunicari viitoare conform termenilor si conditiilor si politicii de confidentialitate afisate pe site-ul www.savoyhotel.ro.

9. REGULAMENTUL CONCURSULUI:

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Instagram si Facebook.
Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online. Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.

10. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Organizatorul nu îşi va asuma nici o răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

Organizatorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un mesaj/răspuns participant la concurs, dacă va considera că acesta are un limbaj licenţios sau indecent.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Organizatorul nu este raspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din această acţiune.

11. CONTACT:

COMPLEX SAVOY S.A.

RO7252404

Mamaia, Mun. Constanța, Jud. Constanța.

0241 606 906;

rezervari@savoyhotel.ro.

 

TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiul obtinut de catre castigator in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.