Nopti
+
-
Camere
+
-
Adulti
+
-
Copii 0-6 ani
+
-
Copii 7-11 ani
+
-
Copii 12-15 ani
+
-

 

 

Notă de informare pentru candidați

 

 1. Operatorul de data cu caracter personal

S.C. Complex Savoy S.A., denumit în cele ce urmează Savoy­ Hotel sau Societatea,  o companie în continuă dezvoltare, specializată în servicii hoteliere, proprietara Hotelului Savoy, cu sediul social în Hotel Savoy, Mamaia, jud. Constanța, România, fiind înregistrată în Registru cu nr. J13/1157/1995, având Cod Unic de Înregistrare RO7252404, în calitate de operator de date și potențial angajator, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor –”GDPR”) ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punerea în aplicare a Regulamentului General privind protecția datelor și ale oricăror alte reglementări legale aplicabile privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal, cu buna-credință și în realizarea scopurilor specificate în prezenta ”Notă de informare”.

 

 1. Persoanele vizate de prelucrare și datele cu caracter personal

 

În calitate de candidat (”persoana vizată”) pentru un post deschis în cadrul Savoy Hotel (rol de Operator), acesta poate prelucra următoarele tipuri de date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră:

 1. date personale de identificare: nume, prenume, adresa de domiciliu/reședință, data nașterii, numărul de telefon, adresă de e-mail, naționalitate, cetățenia, datele din cartea de identitate sau pașaport, CNP, serie și număr C.I./Pașaport, fotografia sau alte date de identificare în măsura în care sunt incluse în CV-ul dumneavoastră (in anumite momente din procesul de recrutare si pentru anumite poziții);
 2. date care permit verificarea condițiilor de eligibilitate si de selecție aferente procesului de recrutare:

informațiile incluse în actele de studii, atestate/certificate profesionale sau atestate emise de autoritățile de reglementare, specifice postului, vizele de ședere în țară, referințe, note de interviu, experiența profesională;

 1. condiții de angajare: evidențe privind oferta de muncă, cum ar fi, dar fără a se limita la informații privind salariul propus și oferit, bonusuri, beneficii, durata perioadei de probă, etc;
 2. date privind sănătatea: detalii privind eventuale dizabilități sau restricții de muncă ale persoanei vizate, dacă este cazul;
 3. date referitoare la cazierul judiciar: în cazurile în care Savoy Hotel hotărăște această condiție, prelucrarea având la bază îndeplinirea unei obligații legale;

Categoriile de mai sus sunt solicitate specific doar pentru acele poziții unde informațiile respective sunt necesare, astfel este posibil ca in majoritatea pozițiilor deschise in cadrul Societății noastre, categoriile utilizate sa fie mai reduse.

 

 1. Sursa datelor  

 

Informațiile vor fi transmise de dvs. Direct către noi sau pot fi colectate indirect de la terțe părți, cum ar fi  platforme electronice profesionale pe care le putem utiliza pentru promovarea posturilor disponibile în cadrul Savoy Hotel, de exemplu: eJobs, BestJobs sau prin intermediul paginii noastre de Facebook sau Linkedin.

 

Datele dvs. pot fi primite și prin intermediul site-ului nostru web, la secțiunea ”cariere”, Cariere | Savoy Hotel, unde veți regăsi un formular care va trebui completat în vederea trimiterii candidaturii, la care aveți posibilitatea să adăugați și CV-ul.

 

De asemenea, putem genera anumite date în legătură cu dumneavoastră, cum ar fi notele de interviu pe care le luam în cursul întâlnirii cu dumneavoastră.

 

 1. Scopurile și temeiurile juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal

 

Savoy Hotel prelucrează datele mai sus menționate în următoarele scopuri:

 

 1. În vederea selectării candidaților de interes pentru Savoy Hotel, în etapa premergătoare recrutării, respectiv în etapa depunerii CV-ului de către candidat prin orice mijloc, prin aplicarea pe un post publicat de către Savoy Hotel pe website-ul propriu sau pe un alt website de profil, sau în orice altă modalitate, temeiul juridic îl constituie art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR sau art. 9 alin. 2 lit. a) (pentru datele vizând starea de sănătate), respectiv consimțământul candidatului exprimat prin simpla depunere a CV-ului și/sau prin aplicarea efectivă pe un website.

 

 1. În vederea recrutării candidaților de interes pentru Savoy Hotel, în etapa recrutării propriu-zise, atunci când operatorul derulează și alte activități specifice procesului recrutării decât analizarea CV-ului, cum ar fi interviuri, teste, apeluri telefonice etc.

 

 

Temeiul juridic îl constituie:

 

 1. efectuarea de demersuri în vederea încheierii contractului de muncă și a executării acestuia (art. 6 alin. 1 lit. b GDPR);
 2. îndeplinirea unei obligații legale (art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR), cum ar fi în vederea examinării prealabile a dreptului/permisului de muncă în România, prelucrarea cazierului judiciar, etc.
 3. consimțământul candidatului, în ceea ce privește prelucrarea datelor de sănătate (art. 9 alin. 2 lit. a) GDPR).

 

 1. Durata prelucrării datelor

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe o perioada limitata de timp și în conformitate cu condițiile și prevederile legale, astfel:

 

 1. a) în situația în care CV-ul dumneavoastră nu prezintă interes pentru Savoy Hotel, acesta va fi șters din baza de date in termen de 6 luni de la data primirii lui;
 2. b) în situația în care CV-ul dumneavoastră prezintă interes pentru un alt post pe care Savoy Hotel îl are în recrutare decât cel pentru care ați candidat sau in cazul în care CV-ul prezinta interes pentru Savoy Hotel, dar Savoy Hotel nu are in prezent un post vacant compatibil cu pregătirea și/sau experiența dumneavoastră, CV-ul va fi șters din baza de date in termen de 12 luni de la data primiri acestuia, exceptând situația în care Savoy Hotel va contactează si va dați acordul pentru continuarea procesului de recrutare pe alt post sau pentru păstrarea datelor pentru o eventuala prelucrare viitoare;
 3. c) in cazul în care CV-ul prezinta interes pentru Savoy Hotel, dar cu toate acestea nu deveniți angajatul Savoy Hotel, datele dumneavoastră cu caracter personal se vor păstra pe o perioadă de 3 ani de la data încetării procesului de selecție in ceea ce va privește;
 4. d) in cazul in care deveniți angajat Savoy Hotel, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât pe durata desfășurării procesului de recrutare, până la momentul angajării, cat si după aceasta data, în dosarul de personal si vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Notei de informare vizând prelucrarea datelor dumneavoastră in calitate de salariat, ce va va fi comunicata la momentul angajării.

Totodată, datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate si pe durata existentei unei obligații legale pentru păstrarea datelor, respectiv pe durata existentei unui alt temei justificativ legal.

 

La expirarea termenului de prelucrare, datele cu caracter personal vor fi șterse sau anonimizate, după caz.

 

 1. Necesitatea prelucrării datelor

 

Nu va revine nicio obligație legală sau contractuală de a ne pune la dispoziție date cu caracter personal, însă, fără aceste date, nu putem să va contactăm si să va includem în procesul de selecție a candidaților. Dacă veți fi selectat, datele dumneavoastră vor fi necesare pentru evaluări ulterioare si încheierea contractului de muncă. În orice caz, va veți putea retrage oricând candidatura depusă la noi, indiferent de faza în care se află procesul de recrutare.

 

 1. Necesitatea datelor cu caracter personal

 

Datele dvs. vor fi divulgate în cadrul Societății doar către persoanele care au în atribuțiile de serviciu sarcini legate de gestionarea personalului (membrii departamentului de Resurse Umane) sau către managementul societății sau alte persoane care au nevoie de acces la Datele dvs. pentru a-și îndeplini atribuțiile specifice.

Societatea poate, de asemenea, să prezinte Datele dvs. unor terțe părți care furnizează servicii tehnice și organizaționale în legătură cu activitățile legate de resursele umane sau către consultanții Societății în scopurile menționate în această Notificare.

Societatea va exercita o diligență adecvată în selectarea furnizorilor de servicii și va solicita ca acești furnizori să mențină măsurile de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru a vă proteja datele și pentru a le procesa în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

Societatea poate, de asemenea, să dezvăluie datele dvs. autorităților, după cum este necesar sau permis de prevederile legale și/sau un hotărâri ale instanțelor.

În aceste condiții, destinatarii datelor cu caracter personal pot include:

 

 1. Transferul Datelor in afara UE sau SEE

 

Ca regula, Societatea nu va transfera Datele în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.

 

 1. Securitatea datelor

 

Societatea menține măsurile de securitate fizice, tehnice și organizatorice pentru a proteja Datele împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii, restricționării sau accesării accidentale, ilegale sau neautorizate, indiferent unde sunt procesate.

Politica noastră de securitate reglementează modul în care vă protejam Datele; o copie a acestei politici de securitate poate fi obținută de la Departamentul de Resurse Umane.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

 

În conformitate cu dispozițiile aplicabile în ceea ce privește datele personale, vă informăm că aveți următoarele drepturi, care pot fi exercitate prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact indicate în Secțiunea (10) de mai jos:

 

 

Aceste drepturi nu sunt absolute și fără limită de exercitare, acest lucru însemnând că dacă în urma analizării cererii dumneavoastră o vom găsi neîntemeiată, o vom respinge. Desigur, vom explica motivele respingerii, iar dumneavoastră veți putea înainta, dacă veți considera oportun, plângere în fața Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), la următoarele date de contact:

Web page: http://www.dataprotection.ro

Adresa e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Tel.: 40.318.059.211/ +40.318.059.212

 

 1. Responsabilul cu Protecția Datelor

În considerarea dispozițiilor legale aplicabile, Societatea a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor, pe care îl puteți contacta, în cazul oricăror nelămuriri, întrebări sau solicitări, la adresa de e-mail: dpo@savoyhotel.ro .

Puteți, de asemenea, să ne scrieți folosind următoarele date de contact:

 

Adresa: Hotel Savoy, Mamaia, jud. Constanța, România.

Responsabil cu protecția datelor : Dana Boerescu

Telefon: 0241606901

Vom depune toate diligențele pentru a vă răspunde la solicitare în termen de 30 de zile din momentul primirii acesteia, conform dispozițiilor GDPR. Acest termen poate fi totuși prelungit in funcție de complexitatea cererii, volumului mare de cereri primite într-o anumită perioadă sau imposibilitatea de a identifica persoana solicitantului într-un termen util.

 

 1. Întrebări sau solicitări

 

Dacă aveți întrebări cu privire la această Notificare sau doriți (i) să accesați sau să revizuiți datele dvs. sau să aflați mai multe informații în legătură cu acestea sau (ii) să faceți alt tip de solicitare legată de datele dvs., vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal sau departamentul HR.